Forløb

 

1. coachsession og 1. terapisamtale er af 1 1/2 times varighed.

Efterfølgende samtaler er af ca.1 times varighed. 

Som udgangpunkt anbefaler jeg minimum tre samtaler, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

Samtaleforløbet kan dog til enhver tid afsluttes af begge parter.

forlob