Profil

 

Dorte Christensen

profilSocialrådgiver, Diplomuddannet Familieterapeut, Certificeret Coach

Jeg har i mere end 25 år arbejdet med børn, unge, par og familier i socialforvaltning, ungdomspsykiatri og familiecenter. Siden 2007 har jeg været tilknyttet klinikken for psykologisk rådgivning, terapi og coaching. Fra 2010 har jeg desuden været tilknyttet Syd og Sønderjyllands Politikreds som Konflikrådsmægler.

Jeg er socialrådgiver og har efteruddannet mig som Diplomuddannet Familieterapeut og Certificeret professionel Coach.

Herudover har jeg de sidste 15 år taget flere efteruddannelsesforløb indenfor misbrugsbehandling, gruppesamtaler, forældrerådgivning og Marte-Meo-metoden.

I 2009 supplerede jeg mine coachkompetencer med et overbygningsmodul i stresscoaching og 2011 er jeg blevet certificeret til leder af PREP-parkurser (PREP står for Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold).

Jeg har mangeårig erfaring med individuelle terapeutiske og/eller coachende samtaler, parterapi, familieterapi og samtaler med unge.

I de senere år har jeg som terapeut og coach især arbejdet med inspiration fra den systemiske og narrative tænkning. I forbindelse med uddannelse og arbejde er jeg blevet superviseret af terapeuter og psykologer, som arbejder indenfor en systemisk og narrativ referenceramme, bl.a. Peter Lang og Elsbeth McAdams, Kensington Institute, London.

Ligesom jeg i forbindelse med diplomuddannelsen i systemisk familieterapi har modtaget 120 timers supervision ved supervisorer, som arbejder udfra en systemisk og / eller narrativ referenceramme.