Terapi

“Det er vores tanker og ønsker om fremtiden, der skaber vores nutid.”

Samtaleterapi til dig / jer, når du / I oplever

  • angst og usikkerhed
  • at bekymringer fylder meget
  • nedsat humør og manglende energi
  • dårlig trivsel
  • nedsat selvværdsfølelse

Der tilbydes samtaleterapi til :

  • Enkeltpersoner – unge og voksne
  • Par og familier
  • Unge i samtalegruppe
  • Forældre til unge i rådgivningsgruppe

Samtaleterapien kan bestå i individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, hvor forældre og børn/unge deltager sammen eller rådgivning til forældre alene. Netværket kan inddrages i samtalerne ved behov.

Samtalerne tager udgangspunkt i det, som ligger dig på sinde og bygger på dine erfaringer og ressourcer.

Samtalerne tager sigte på, at du gennem en respektfuld og anerkendende dialog udvikler nye forståelser og betydninger af problemet og dermed udvider dine løsningsmuligheder og åbner op for nye perspektiver.

I samtaler med unge er identitet og selvværd ofte vigtige temaer.